Support
Nkpselfstorage
089-903-5665
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

บริการของเรา

วันที่: 30-07-2013

 บริการของเรา

  • เราบริการให้เช่าห้องเก็บของตั้งแต่พื้นที่ขนาดเล็ก 4 ตรม.
  • บริการจัดหีบห่อ (กล่อง เทป แผ่นไม้รองพื้น) บริการกุญแจล็อค
  • บริการขนส่งตามความต้องการของลูกค้า
  • สัญญาเช่าระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถเช่าได้ตั้งแต่ รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี
  • มีระบบป้องกันภัยอาคาร กำจัดแมลง ทำความสะอาดส่วนกลาง